پندار یاد شنبه 20 آبان 1396 12:18 ب.ظ نظرات ()


به یک خانم تنها جهت زندگی و رسیدگی به یک مادر سالمند
اما  سرِ حال تنها نیازمندیم

 لطفا بااین شماره ها تماس بگیرید
۰۹۱۰۷۴۴۷۳۰۶و۰۹۱۹۳۳۱۱۰۲۳